Herroepingsrecht

Op grond van het Burgelijk Wetboek heeft iedere particulier (niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) die een overeenkomst aangaat via het internet, of andere wijze van verkoop op afstand, een herroepingsrecht. Dit betekent dat als u een overeenkomst aangaat u deze met een opzegtermijn van zeven werkdagen kunt annuleren. Ook bij CoolBit heeft u dit recht.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn domeinnamen en maatwerk. Tevens vervalt de mogelijkheid tot annuleren zodra CoolBit, met uw instemming, begint met het leveren van de dienst.

Wilt u zich beroepen op uw herroepingsrecht dan kunt u via het Extranet een opzegging via een Ticket indienen, u kunt ook een e-mail sturen naar het e-mail adres op de pagina met bedrijfsinformatie. Uw opzegging dient uiterlijk zeven werkdagen nadat u uw bestelling heeft gedaan ontvangen te zijn door CoolBit.

Domein beschikbaar?

Controleer beschikbaarheid Check

Klanten Extranet

Als klant heeft u de volledige controle over de afgenomen diensten via het CoolBit Klanten Extranet.

Inloggen Klanten extranet

Webmail

Overal ter wereld toegang via uw e-mail bij CoolBit, gewoon via een webbrowser.

Webmail Webmail